Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96 комбінованого типу Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації


Постанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1222
                               Київ


          Про затвердження Порядку отримання благодійних
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
     фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,
     охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,
             спорту та фізичного виховання для потреб
                         їх фінансування

      { Назва  Постанови із  змінами,  внесеними згідно з
        Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п) від 14.04.2009 }


          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 368 ( 368-2009-п) від 14.04.2009 }


          {  Додатково див. Указ Президента
             N 287/2009 ( 287/2009) від 30.04.2009 }


          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду
            N 28-рп/2009 ( v028p710-09) від 28.10.2009 }


          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 245 ( 245-2010-п) від 17.02.2010 }     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{  Вступна  частина  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 368 ( 368-2009-п) від 14.04.2009 }


     Затвердити   Порядок   отримання  благодійних  (добровільних)
внесків  і  пожертв  від  юридичних  та  фізичних  осіб бюджетними
установами  і  закладами  освіти,  охорони  здоров'я,  соціального
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування, що додається.
{  Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 368 ( 368-2009-п) від 14.04.2009 }


     Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО

     Інд. 28


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 4 серпня 2000 р. N 1222

                             ПОРЯДОК
    отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від
   юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами
     освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
             науки, спорту та фізичного виховання для
                      потреб їх фінансування


{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368
( 368-2009-п) від 14.04.2009 }


     1.  Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та
обліку  благодійних  (добровільних)  внесків  і  пожертв  (далі  -
благодійні  внески)  від юридичних та фізичних осіб - резидентів і
нерезидентів   (далі   -  благодійники)  безпосередньо  бюджетними
установами  і  закладами  освіти,  охорони  здоров'я,  соціального
захисту,  культури,  науки,  спорту та фізичного виховання (далі -
набувачі).
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 368
( 368-2009-п) від 14.04.2009 }


     2. Благодійні   внески   можуть   надаватися   благодійниками
набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами
видатків,  визначеними благодійником,  а також як товари,  роботи,
послуги.  Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не
визначено,  шляхи  спрямування  благодійного  внеску  визначаються
керівником   установи,   закладу   -   набувачів   відповідно   до
першочергових  потреб,  пов'язаних  виключно з основною діяльністю
установи, закладу.

     Частина  коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески
і пожертви від юридичних та фізичних осіб,  може спрямовуватися на
виплату  заробітної  плати  працівників установ і закладів освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,, спорту та
фізичного  виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і
закладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та
благодійні організації"  (  531/97-ВР) у разі,  коли такий напрям
видатків  визначений  благодійником.  {  Абзац  другий  пункту 2 в
редакції  Постанови  КМ  N 368 ( 368-2009-п) від 14.04.2009 - дію
зміни  зупинено згідно з Указом Президента N 287/2009 ( 287/2009)
від   30.04.2009;  зміну  визнано  неконституційною,  на  підставі
Рішення  Конституційного  Суду  N  28-рп/2009  ( v028p710-09) від
28.10.2009;  абзац  другий  пункту 2 в редакції Постанови КМ N 245
( 245-2010-п) від 17.02.2010 }

     3. Благодійні внески не  можуть  заміняти  плату  за  надання
установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в
установленому порядку.

     4. Благодійні  внески  у  грошовій  формі  зараховуються   на
рахунок  "Суми  за  дорученням".  Облік  товарів,  робіт і послуг,
отриманих як благодійна  допомога,  ведеться  згідно  з  Порядком,
визначеним  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 17 серпня
1998 р.  N 1295 ( 1295-98-п) "Про затвердження Порядку  розподілу
товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим
розподілом благодійної  допомоги  у  вигляді  наданих  послуг  або
виконаних  робіт"  (Офіційний   вісник   України,   1998 р,  N 33,
ст. 1238, N 46, ст. 1688).

     Після надходження благодійного внеску набувач  вносить  зміни
до   спеціального   фонду  кошторису  за  напрямами  видатків,  що
визначаються  відповідно  до   пункту   2   Порядку,   визначеного
постановою Кабінету  Міністрів  України  від 9 січня 2000 р.  N 17
( 17-2000-п) "Про Порядок складання,  розгляду,  затвердження  та
основні  вимоги  щодо  виконання  кошторисів  доходів  і  видатків
бюджетних  установ  та  організацій"  (Офіційний  вісник  України,
2000 р., N 2, ст. 40).

     5. Бухгалтерський    облік   благодійних   внесків   ведеться
відповідно  до  Порядку  бухгалтерського  обліку  та  звітності  в
бюджетних  установах гуманітарної допомоги,  затвердженому наказом
Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р.
N 113 ( z0012-00).