Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96 комбінованого типу Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації


Навчальний процес

 

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96 комбінованого типу  Харківської міської ради» здійснює освітній процес відповідно до:

- Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

- Указу Президента від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

- Базового компонента дошкільної освіти (наук.керівник Богуш А.М.) затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 22.05.2012 №615, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015 № 641)

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоровꞌя України від 20.04.2010 №234)

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446)

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну дітей у дошкільних навчальних закладах

- Листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»

- Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

- Методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області (лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199)

Робочий навчальний план КЗ "ДНЗ №96" на 2019/2020 навчальний рік 

 

Продовжуючи роботу щодо реалізації загальної науково- методичної теми "Підвищення фахової майстерності -запорука підвищення якості освіти в районі" та мети – надання якісних послуг, забезпечення соціального захисту та прав дитини, ефективного впливу на розвиток особистості, творче розкриття –  заклад дошкільної освіти  № 96 на 2019-2020 навчальний рік визначає цільові пріоритети:

  • створення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми у закладі дошкільної освіти шляхом охоплення дітей мікрорайону віком до 6 років;
  • забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку;
  • реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти;
  • підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, створення належних умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі, підвищення кваліфікації педагогів;
  • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей  з раннього віку;
  • створення умов щодо впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання дітей дошкільного віку;
  • забезпечення умов для обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку;
  • реалізація принципів наступності між дошкільною освітою та початковою школою;
  • використання інтерактивних технологій та передового педагогічного досвіду;
  • удосконалення системи моніторингових досліджень в дошкільному навчальному закладі.

             На основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2019/2020 навчальному році ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу є такі:

-  національно-патріотичне виховання; 

-  економічне виховання;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

-  музичне виховання;

а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

 

Основні завдання на 2019/ 2020 навчальний рік:

 

1. Продовжувати формувати національно – патріотичну свідомість дітей   

    дошкільного віку у процесі ознайомлення з рідним містом, звичаями та    

    традиціями як основи сучасного виховання в світлі завдань Базового      

    компоненту дошкільної освіти.

 

 

2. Продовжувати роботу над формуванням мовленнєвої компетентності дітей      

    дошкільного віку шляхом використання художніх творів.

 

3. Узагальнити роботу щодо формування у дошкільників навичок ощадливої  

   поведінки  як важливої складової життєвої компетентності.

4. Розпочати поглиблену роботу що до розробки моделей психологопедагогіч-   

   ного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзив-

   ного навчання