Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96 комбінованого типу Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації


Нормативно- правові документи

БЕЗПЕКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

 

Законодавче підґрунтя для організації роботи з питань охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу та запобігання дитячому травматизму

Конституція України.

Статті 4, 53

Закон України «Про освіту»

Стаття 2.   Законодавство України про освіту

1.Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та складається із цього Закону, спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти 1.Здобувачі освіти мають право на: ... безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці.

Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на: ...безпечні і нешкідливі умови праці.

Основні керівні документи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Закони України:

«Про охорону праці»

Кодекс законів про працю України

Кодекс цивільного захисту України

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

«Про дорожній рух»

Постанови Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»

від 30.11.2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху» із змінами

від 25 квітня 2018 р. № 435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»

від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» із змінами

Розпорядження Кабінету Міністрів України

від 14.06.2017 р. № 481-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»

від 28 березня 2018 р. № 231-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»

від 08.11.2007 р. № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру»

Накази Держнаглядохоронпраці України

від 26.01.2005 № 15«Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» із змінами

від 29.12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок»

Накази Міністерства охорони здоров'я України

від 31.03.1994 № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх»

від 29.12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок»

Накази Міністерства освіти і науки України

від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»

від 22.11.2017 № 1514 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304»

від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

від 07.10.2013  № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

від 02.10.2014 № 1124 «Про затвердження інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю»

від 01.02.2019 № 114 «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»

від 31.01.2019 № 97 «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»

Листи Міністерства освіти і науки України

від 26.02.2008 № 1/9-101  Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо).

 

від 16.06.2014  № 1/9-319  Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 

від 14.02.2019 № 1/11-1491  Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти