Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96 комбінованого типу Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації


Інклюзивна освіта в ЗДО

 

 

У 2021/ 2022 навчальному році в закладі дошкільної освіти працює 3  (три) інклюзивних групи :

№з\п №Групи Вік дітей Кількість дітей в  групі Кількість дітей з ООП Режим роботи групи Педагоги
1. 10 3-4 р.ж (молодший дошкільний вік) 20 1 07.00-19.00

вихователь :

Івашко І.М.

Асистент вихователя:

Діанова Я.А.

2. 9 4-5 р.ж (середній дошкільний вік) 19 2 08.00-18.30

вихователь :

Бурлуцька Ю.С.

Асистент вихователя: Єрьоміна Д.Г

3 11 5-6 р.ж (старший дошкільний вік) 19 2 07.00-19.00 вихователь: Хижна Л.А.    Асистент вихователя: Єгорова Д.О.

 

Нормативно-правові документи, які регулюють роботу інклюзивних груп:

 

- Постанова КМУ ВІД 10.04.2019 №530 "Про затвердження організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

- Наказ МОН України від 01.04.2019 №423 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти "

Наказ МОН України від 08.06.2018 №609 "Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

- Наказ МОН від 01.10.2010 №912 "Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання"

- Лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 "Інструктивно- методичні рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році"

- Лист МОН від 25.06.2020 №1/9- 348 "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

- Лист МОН України від 16.06.2020 №1/9-328 "Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого- педагогічної оцінки розвитку дитини"

- Лист МОН України від 13.11.2018 №1/-691 "Щодо організації діяльності інклюзивнихгруп в закладах дошкільної освіти"

 

 

 

Для зарахування дитини до інклюзивної групи батьками було надано:

 

- заява батьків або осіб, які  їх замінюють, додаються;

- медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

- свідоцтво про народження,

- висновок психолого-медико-педагогічної консультації,

- копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 

- копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією),

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

 

На підставі  наказу по КЗ "ДНЗ №96"  "Про створення групи з інклюзивною формою  освіти  та організацією  навчального процесу" , групою фахівців індивідуального супроводу дитини розроблено індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, перегляд та корекція якої проводиться 1 раз на 3 місяці.

 

Основні завдання команди фахівців індивідуального супроводу дитини:

1. Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття адекватних заходів, залучення додаткових фахівців.

2. Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці; прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

3. З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних особистісних якостей.

4. Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини.

5. Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій.

6. Ведення документації (щоденник спостережень), що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень шкільної успішності; збір портфоліо.

 

Ця робота проводиться у таких напрямках:


1. Психологічна діагностика дітей (психолог).
2. Добирання методів та прийомів навчання та виховання (педагогічні працівники, психолог).
3. Підтримка батьків (педагогічні працівники, психолог).
4. Корекційна та розвивальна робота з дітьми (індивідуальна робота, проведення занять) — педагогічні працівники, психолог.
Правильно спланована та систематично проведена навчально-виховна робота забезпечить захист права кожної дитини, а особливо дитини з обмеженими можливостями, на отримання якісної освіти.

     

     Метою  введення інклюзивної освіти є формування нової філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення комплексної реабілітації цієї групи дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей. 

 

  Інклюзивне навчання відіграє важливу роль в досягненні гуманітарного, соціального та економічного розвитку дітей. Спільна освіта дітей з обмеженими можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції та спеціальної адаптації.