Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96 комбінованого типу Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації


"Розвиток творчої уяви та фантазії на заняттях з художьо- продуктивної діяльності"

                                               ВСТУП

Зображувальна діяльність має важливе значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення у дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Зображувальна діяльність надає можливість доступними засобами виразити стан дитини, її ставлення до навколишнього світу, уміння самостійно створювати прекрасне.

Заняття зображувальною діяльністю розвивають уміння бачити прекрасне в повсякденному житті, у творах мистецтва. Діти починають розуміти твори живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва.

         Основна мета занять з образотворчого мистецтва - навчити дітей образно передавати життєві враження. Щоб зобразити предмет або явище, потрібні чіткі, виразні уявлення, а також уміння передати їх у графічній, живописній або пластичній формі. Створюючи малюнок, дитина повинна дотримуватися певних уявлень про зображуване й оцінювати свої дії як правильні або неправильні. Для формування  в дітей стійкого  уявлення  про рух руки під час роботи олівцем і пензлем використовують різні пальчикові ігри й ігрові образи, спрямовані на свідому корекцію рухів.

Перш ніж почати роботу над малюнком, необхідно також виділити час для обстеження предметів , включаючи в цей процес здіснення рухів руками за контуром предмета. Такі ігри-дослідження можуть входити до заняття або проводитись в ігровий час напередодні чи безпосередньо перед заняттям. Ігри – дослідження допомагають сформувати зв'язок між рухом руки(під час зображення) і формою предмета, що досліджується та зображується.

На ранніх етапах формування рухових ефективним є метод пасивних рухів (коли безпосередньо вихователь рухає рукою дитини) й організація наслідування.

Засвоєння всіма дітьми обов’язкових навичок і вмінь малювання не перешкоджає індивідуальним творчим проявам у розв’язанні образотворчого завдання. Більше того, володіння графічними навичками дозволяє дітям вільно застосувати їх під час створення зображення відповідно до особистих інтересів та індивідуальних особливостей. Малювання є найпоширенішим видом дитячої творчості. Для дітей малювання – це захоплююча гра, можливість самовиразитися, один із способів пізнання навколишнього світу. Вважається, що до трьох років дитини сприймає малювання як відображення нових відкриттів.         

Дошкільний вік – час активної соціалізації дитини, розвитку спілкування з дорослими. Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є залучення дошкільників до художньо-естетичної діяльності, яка включає зображувальну, музичну, театралізовану, художньо-мовну діяльність. Ці види діяльності виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають емоції радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, напругу, почуття безпорадності. Художньо-естетична діяльність задовольняє гостру потребу дітей у самовиявленні і є одним із найулюбленіших занять. У цьому виді діяльності дошкільники виявляють високу зацікавленість і, що важливо, невелику стомлюваність. Ці фактори позитивно впливають на емоційний стан, загальний психічний розвиток дитини і разом з тим ця діяльність – є засобом всебічного розвитку дитини.

Психологи виділяють у художньо-естетичній діяльності ряд компонентів, тісно пов’язаних між собою: мотиваційний, цільовий, операціональний.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Художньо-естетична діяльність вимагає наявності у дітей чітких образних уявлень предметів та об’єктів, які вони намагаються зобразити. Ці уявлення формуються на основі сприймання. При цьому сприймання повинно бути емоційно-естетично забарвленим. Дослідження та практика показують, що таке сприймання треба розвивати в дитині з раннього віку, сама вона не може опанувати образним естетичним сприйманням без спрямованого керівництва дорослого ( Додаток 1). Важливим компонентом діяльності є операції – засоби здійснення діяльності. Без опанування ними неможливо створити зображення. Діти набувають досвід зображення, але набувають його, як правило, не стихійно, а в процесі систематичного навчання під керівництвом дорослого. Засвоєння основних засобів здійснення діяльності надає дитині можливість діяти вільно та самостійно. Усвідомлення дитиною того, що вона може зобразити різні предмети, відтворити сюжет казки та ін. надихає її, викликає бажання малювати, ліпити, співати, створює гарний настрій і навпаки, неуміння викликає негативні емоції, пригнічує прагнення до художньої діяльності. Дитина відмовляється від таких занять, а вихователі втрачають важливий засіб всебічного виховання дитини, розвитку її творчого потенціалу. Одним із центральних завдань виховання дітей у художньо-естетичній діяльності є розвиток у них елементів творчості. Дитяча творчість – перша ланка розвитку творчої діяльності, в якій дитина виявляє своє розуміння довкілля, своє ставлення до нього. Це допомагає дітям розкрити їх внутрішній світ, особливості сприймання та уявлення, інтереси та здібності.

Організація художньої діяльності дошкільників є одним із засобів розвитку індивідуальних потенційних можливостей кожної дитини, формування творчих здібностей. Від того, наскільки сприятливими є умови для прояву дітьми нахилів до того чи іншого виду художньої діяльності, залежить можливість своєчасного виявлення і розвитку дитячих здібностей, формування елементів творчості. Творчі здібності формуються у дітей поетапно. На початковому етапі здійснюється нагромадження знань та художніх вражень, набуття вмінь та навичок, що є необхідним для самостійної художньої діяльності. І лише на подальшому етапі стає можливим виникнення творчого задуму, пошуку художніх засобів. Позитивні емоції посилюються, якщо вихователь організує практичне застосування дитячих робіт. Знання того, що краща робота може стати прикрасою, подарунком малюкам, експонатом виставки, стимулює дітей виявляти ініціативу, старанність, викликає бажання принести користь людям. У розвитку творчої активності велику роль відіграє предметне середовище, що оточує дітей. У збагаченні дітей художніми враженнями вихователю допомагають картини, діафільми, друковані посібники, твори прикладного, декоративного мистецтва, фотоальбоми. Ця група матеріалів потребує обов’язкової участі дорослого на тому етапі, коли дітей знайомлять з ними. Навіть старші дошкільники не можуть самостійно сприймати особливості колориту, композиції, правильно визначати художню цінність предметів, що розглядаються. Крім того, дорослий, ознайомлюючи дітей з творами мистецтв, захоплююче розповість про історію димківської іграшки, зверне увагу на багату уяву опішнянських і петриківських майстрів.

 Одночасно педагог викличе у дітей бажання самим створити щось красиве для себе та інших. У старшому дошкільному віці, коли вже є певний багаж навичок художніх дій, у предметне середовище слід увести матеріали, які діти зможуть використовувати самостійно (мозаїка, музичні інструменти, різні види театру, матеріали для зображувальної діяльності, природний матеріал, маски-наголовники, елементи костюмів та декорації). Перераховані матеріали повинні відповідати віку дітей. Дуже важливо розмістити посібники в доступному для дітей місці, оскільки бажання займатись якимось видом художньої діяльності може виникнути в них у будь-який вільний від занять час. Специфіка цього виду діяльності полягає в тому, що саме під час вправляння в художніх уміннях діти реалізують індивідуальні творчі задуми. Це необхідно враховувати в організації самостійної художньої діяльності дітей. Правильно спланувати види художньої діяльності дітей, підготувати необхідні матеріали вихователю допоможуть індивідуальні бесіди з дітьми. Напередодні її проведення дорослий має поцікавитися, чим би хотіла зайнятися завтра кожна дитина. Доцільно використати методичний прийом нагадування ( Яке чудове свято нещодавно було! Як красиво співали і танцювали діти! А хто не танцював на святі, а хотів би? Хто хотів би заспівати? Або: згадайте діти, в якому музеї ми були? Що вам запам’яталося? Хто хотів би розмалювати глиняні іграшки?) Такий підхід відновлює в пам’яті дітей художні враження, викликає прагнення творити прекрасне. Для того, щоб з’явилося бажання займатися художньою діяльністю, необхідно створити творчий настрій. Це досягається відповідним розташуванням меблів та стимулюючих матеріалів.    

         Створюючи атмосферу для художньої діяльності, слід виходити з основної мети її організації – розвитку індивідуальних нахилів та здібностей дитини. Треба мати на увазі, що розвиток художніх, творчих здібностей дітей спирається на позитивне, захоплене ставлення до певного виду діяльності. Воно є показником та одночасно однією з умов виявлення й формування індивідуальних нахилів. Саме тому меблі варто розташувати не традиційно, а відповідно до тих видів діяльності, які були сплановані в результаті попередньої бесіди з дітьми (наприклад, ширма для лялькового театру та розміщені півколом стільчики для глядачів, зсунуті квадратом столи для роботи вчотирьох – матеріал для створення букетів, окремо стіл для двох – матеріал для зображувальної діяльності). Варіанти розміщення меблів можуть бути різними. Основний принцип – атмосфера повинна сприяти художній діяльності та забезпечувати вільний вибір, без цього творчий процес неможливий. Не менш важливим є налаштовування дітей на якість кінцевого результату та повідомлення про те, де і як він буде використаний. Після того, як діти вибрали вид художньої діяльності за своїми інтересами, необхідно їх спонукати до творчого підходу її здійснення. Наприклад, вихователь може звернутися до дітей: «Намагайтесь вигадати та зробити з природного матеріалу таку іграшку, яку ми ще не робили. Ми виберемо найцікавіші та подаруємо їх випускникам-першокласникам». Або «Вигадайте візерунок та розфарбуйте серветки так, як ми ще цього не робили. Найоригінальніші серветки одержать у подарунок працівники кухні, які завжди турбуються про нас. Їм буде дуже приємно. Пофантазуйте!» Такий прийом активізує творчу уяву дошкільників, викликає позитивні прагнення принести радість людям.

Інтерес та схильність дітей до художньої діяльності вихователь підтримує своїм ставленням до неї, вмінням бачити красу, захопленістю й майстерністю. Серед принципів індивідуального підходу до дитини важливе місце посідає застосування заохочень. Для формування у дітей самоповаги, впевненості у своїх можливостях необхідно виявляти увагу і доброзичливість. Розв’язанню основного завдання – розвитку художньо-творчих здібностей – допомагає правильна оцінка вихователем результатів дитячої діяльності. На відміну від оцінки, що дається на заняттях, основний акцент тут робиться не на охайності, правильності використання технічних прийомів, а на наявності в роботі елементів нового, творчого початку. Наприклад, якість візерунків, що прикрашають іграшки з глини, в одних дітей вирізняється вмінням варіювати знайомі елементи у нових сполученнях, чутливістю до кольорової гами, здатністю знаходити самостійні композиційні рішення. Інші ж діти залишаються копіювальниками знайомих зразків. Тому, під час оцінювання дитячих робіт дуже важливо виділити такі, які вирізняються оригінальністю, нехай навіть незначною. Як уже було зазначено, цим роботам необхідно знайти практичне застосування (Додаток 2). Проте не можна забувати про інших дітей – усіх слід похвалити, у кожній роботі знайти позитивне. Отже, перед вихователем стоїть завдання виявляти, підтримувати та розвивати нахили та здібності дітей, створювати умови для задоволення індивідуальних інтересів. При цьому він повинен уміло і тактовно керувати вибором та змістом художньої діяльності дошкільників, чуйно ставитись до наростків дитячої творчості. Важливим моментом розвитку індивідуальних художніх здібностей дітей є умови, за яких задається загальний напрямок, узгодженість у діях вихователя та батьків.

 У сім’ї найперше має здійснюватись індивідуальний підхід до дитини, що прагне реалізувати свої художні нахили та інтереси. Тому важливо, щоб педагог акцентував увагу сімей на необхідності збагачення естетичних вражень дітей, організації співтовариства батьків і дитини, а також створення вдома атмосфери, що стимулює її до творчої діяльності. Прагнення дошкільників до художньої діяльності формується двома шляхами: по-перше, коли батьки свідомо впливають на виникнення інтересу до прекрасного, на формування у дитини відповідних умінь та навичок,і, по-друге, коли дорослі своїм прикладом надихають малюка, спонукають брати участь у спільній діяльності. Для активізації у дошкільників інтересу до художньої діяльності педагог може запропонувати батькам відвідати з дітьми ботанічний сад, ліс, художній музей, поговорити за участі дітей із художниками-майстрами на виставках декоративно-прикладного мистецтва. Поряд із такими культурними заходами доцільно організувати на базі дошкільної установи практикум для батьків із сучасних форм декоративних робіт: макраме, аплікація з природного матеріалу, аранжування літніх і зимових букетів тощо. На таких практикумах учасники не тільки набудуть певних навичок, а й ознайомляться з матеріалами, необхідними для певного виду роботи, методами навчання дітей художніми уміннями. В таких сім’ях дорослі й діти виступають активними учасниками спільної художньої творчості. Велику радість і багатство вражень здатні принести дошкільникам творчі виставки робіт, що виконані спільними зусиллями батьків і дітей. Роль гідів на таких виставках можуть виконувати самі діти. На перегляд бажано запросити батьків і дітей, які не брали участі в оформленні виставки.

Це допоможе залучити їх до художньої діяльності. Запропоновані форми роботи сприяють тісній співпраці батьків із дошкільним закладом у розвитку індивідуальних художньо-творчих здібностей дітей, а також приносять дітям позитивні емоції як у дитячому садку, так і в сім’ї. Практика свідчить, що всі види самостійної художньої діяльності – зображальна, художньо-мовна, музична, театралізована – є улюбленими в більшості дошкільників. Проте нерідко трапляються ситуації, коли за час, відведений для самостійної художньої діяльності, дитина не виявляє бажання займатися жодним з її видів. Існує два основних підходи до вирішення вихователем такої ситуації. Перший – авторитарний, коли вихователь примушує дитину виконувати те, чого їй в даний момент не хочеться робити. Другий – демократичний: педагог дозволяє дитині вибрати ту діяльність, яка приваблює її. Такою діяльністю звичайно буває гра. Якщо уважно проаналізувати результативність таких підходів до вирішення проблемної ситуації, можна переконатись у їх педагогічній недоцільності. По-перше, в разі авторитарного тиску на дитину її художня діяльність втрачає творчий момент, адже прояви художньої творчості не можливі в атмосфері відсутності свободи вибору. По-друге, у дитини може остаточно зникнути інтерес до примусової діяльності. Щодо демократичного підходу, то звичайно він більше враховує індивідуальний стан, потреби дитини, проте не сприяє залученню її до художньої діяльності, тобто педагогічна мета цього специфічного моменту в загальній системі виховної роботи в дошкільному закладі не досягається.

Однак вихователь, враховуючи актуальний психічний стан дитини, може використати й третій варіант підходу до розв’язання зазначеної проблемної ситуації – творчий. Насамперед, необхідно з’ясувати причини, через які дитина відмовляється від образотворчої діяльності, адже, як відомо, діти її дуже полюбляють. Для цього необхідно розібратися у деяких моментах психології художньої діяльності. До будь-якої діяльності дитину спонукають потреби. Які ж потреби стимулюють виникнення художньої діяльності? По-перше, потреба в самореалізації, по-друге – в одержанні естетичного задоволення. Відсутність бажання займатися художньою діяльністю може виникнути в тих випадках, коли дитина напередодні мала певний досвід незадоволення своїх потреб у цьому виді діяльності або не впевнена у своїх можливостях щодо успішного її виконання. Так може трапитись, якщо дитина з певних причин тривалий час не відвідувала дитячий садок та відстала від інших дітей групи у засвоєнні художніх умінь та навичок. Це могло призвести до того, що дитина була незадоволена своєю роботою на фоні робіт інших дітей, або ж вихователь необережно аналізував роботи цієї дитини, не врахувавши ситуації. Тобто причиною небажання займатися художньою діяльністю є тимчасове переживання неуспіху. У таких випадках можна застосувати такий прийом, як спільна художня діяльність вихователя й дитини. Наприклад, вихователь пропонує: « Давай з тобою удвох зробимо красиву аплікацію на рушничок. Якщо він буде красивим, а я на це дуже сподіваюсь, ми подаруємо його працівникам кухні». Діти, як правило, живо відгукуються на будь-яку можливість спільних із вихователем дій. До того ж, дитина знає: вихователь завжди прийде на допомогу, коли щось не виходитиме.

Надалі з такою дитиною необхідно розвивати систему індивідуальної роботи з метою надолуження нею пропущеного, використання прийомів заохочення. Ще однією причиною відрази дитини до художньої діяльності може бути перевтома, погане самопочуття, як фізичне, так і психічне. Тому дитині більше хочеться погратися, адже саме гра оптимізує настрій, загальний стан малюків. У такому випадку доцільно використати прийом включення художньої діяльності у грі. Наприклад, дитина розпочала гру «Сім’я». Педагог може спрямувати сюжет таким чином, ніби сім’я чекає гостей, тому необхідно накрити стіл красивою скатертиною. Але виявляється, що скатертини у шафі нема. Вихователь запевняє дитину, що та може сама її виготовити з квадратного аркушу паперу (розмалювати його). Таку пропозицію малюки приймають як елемент гри та охоче включаються в художню діяльність.                                   

          Я працюю над проблемою: «Розвиток творчих здібностей дітей під час малю­вання». Чому я взяла цю проблему? Тому, що це є складова розвиваючого навчання. Своїм завданням я бачу роз­виток творчої особистості. Адже дитина має повноцінне життя лише тоді, коли вона живе в світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. На це вказував і ви­датний педагог В.О. Сухомлинський, говорячи, що без них вона — засушена квітка. У народі кажуть:

Якщо твої наміри розраховані на рік – сій жито;

На десятиліття – саджай дерева;

На віки – виховуй дітей!

Кому, як не нам, вихователям, які знаходяться  поряд з дітьми,  зайнятися цим впритул. Оскільки я є керівником изостудии, мені надається сприятлива можливість  займатися  розвитком у дітей творчої жилки, ініціативності, етичній чуйності через їх улюблений вид занять – продуктивно- художній.. На  своїх заняттях найчастіше використовую нетрадиційні техніеи малювання (Долаток 3).

 Сучасному суспільству зараз потрібні  екологічно здорові, творчі, ініціативні  люди. Головними принципами в своїй  роботі вважаю, що: 

 

ü творчість виявляється тільки тоді, коли створена спеціальна обстановка: вільна, розкріпачена. 

ü ініціативність можлива, коли дитина може, сміло виразити себе в слові, в русі, в кольорі, в лінії.

ü етична чуйність  розвивається через синтез мистецтв: музику, поезію, живопис.

ü прагнення і ентузіазм зацікавленого дорослого - в створенні вище вказаних умов. 

Тому я завжди не над, не поряд, а разом з дитиною кожного разу відправляюся  в світ прекрасного, в світ казки (Додаток 4) То ми з ними разом пливемо на кораблику «Фантазія» в країну Видумляндія, то складаємо розповіді про лінію Колючці - злюці, то малюємо своїх мам в образі Доброї феї, а тат - в образі Богатирів росіян. Саме казка мені допомагає  ненав'язливо  доторкнутися до душі дитини, здійснювати корекцію його  розвитоку.   І  тому, діти  із задоволенням  біжать до мене на заняття, діляться зі мною своїми  враженнями і творчими планами, займаються творчістю  в кухлях і самостійно удома, і  в дитячому саду, і  тому не хочуть  зі  мною розлучатися, навіть ставши учнями. Чи не тому це відбувається,  що спілкуючись з дітьми, міркуючи з ними, займаючись творчістю, стикаючись з красою, я не пригнічую  своїм досвідом, не нав'язую свій погляд, прагну не зжити «дитячість» з їх робіт, щоб  не омертвити їх тим самим.

Я даю дітям помилятися і сама помиляюся разом з ними? По – моєму саме це все дозволяє  нам (дітям і мені) розвиватися і радіти. Значущість моєї діяльності я бачу і в тому, що крім специфічних  завдань (образотворчій діяльності) я вирішую масу і інших  питань. А саме: це і проблему вільного часу - малююча дитина завжди знає, чим зайнятися у вільний час. Надаю можливість неодноразово переживати почуття  успіху від вдало зробленої роботи - а значить, його психічне здоров'я отримує позитивний стимул,  але, найголовніше, у нього з'являється  можливість розширювати  свій соціальний досвід, а значить розвиватися.

Вважаю, що дитина це не судина, яку треба заповнити, а вогонь, який потрібно запалити, а завдання дорослих не дати йому загаснути! У цьому я  і  бачу сенс  виховання  підростаючого покоління. 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                          ВИСНОВКИ

Заняття з малювання у дитячому садку стають для дітей зустріччю з прекрасним. Для того, щоб діти відчули красу, необхідно перетворити  заняття в милування красою і залучати до цього усі органи відчуття. Чим більше органів відчуття беруть участь у сприйман­ні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшими пізнання. В своїй роботі з дітьми використовую такі прийоми як.

Ø милування красою;

Ø ознайомлення з художнім матеріалом;

Ø імпровізовані казки, фантазування на заняттях;

Ø використання музики;

Ø сенсомоторні вправи для підготовки руки дитини до малювання;

Ø вправи зі словом.

Становлення духовної культури здійснюється в процесі естетичного виховання, коли формуються естетичні смаки, естетичні потреби та естетичні інтереси суб’єкта, відбувається естетичний розвиток особистості. Безперечно, основи становлення естетичної культури особистості закладаються у дошкільному віці. Старший дошкільний вік характеризується педагогами та психологами як особливий період у вихованні та естетичному розвитку дитини, це пояснюється особливостями естетичного сприймання старших дошкільників, тому важливо починати формувати художньо – естетичні інтереси саме в цей віковий період, адже недоліки допущені надалі долати вважко, а той не можливо. Таким чином, здійснений аналіз , дозволив розкрити деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів, та визначити дане питання одним із актуальних в процесі художньо - естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку

Художнє виховання повинно починатися з перших років життя дитини, щоб з перших кроків, з найраннішого дитинства вона відчувала потребу в прекрасному, в творчості.

Малювання для дитини часто  найперший засіб вираження на папері її задумів, переживань. Сприймаючи довкілля, дитина хоче побачене перенести на папір. Та не завжди знає, як втілити задумане. Тут на допомогу повинен прийти педагог. Буває, коли у дитини не виходить щось з першого разу, вона втрачає інте­рес до діяльності; не вийшла відразу красива квітка - не буду малювати більше. І тут я допомагаю дитині, а не роблю замість неї. Треба, щоб з допомогою дорослого досягла вона мети сама. А як це зробити? Дитину зацікавлюю: «Не хоче сьогодні твій пензлик малювати квіти. От капосний. Відклади його в сторону. А пальчики в тебе слухняні. Давай-но спробуємо намалювати без пензлика. Хочеш?» І ось у дитини заблищали оченята, і вона з ці­кавістю погоджується.

Зі своїми переживаннями дитина завж­ди звертається до дорослих. Побачене вперше породжує тисячі запитань, на які дитина негайно потребує відповіді. І разом з відповіддю дарую їй нашу естетичну оцінку – еталон сприймання світу.

         Малювання – процес живописного та графічного зображення, в основі якого лежить вираження свого ставлення до навколишнього світу. Це природне заняття дошкільників, якому вони захоплено присвячують свій час і в якому реалізується потреба самовираження, формуються естетичний смак, відчуття гармонії, розширюється кругозір, розвиваються творчі здібності, дрідна моторика рук, художнє сприймання життя, уява. Формуючись у художньо-образотворчій діяльності, уява з часом даватиме свої плоди не тільки в певному виді мистецтва, але й у будь-якій іншій сфері життя дитини (Додаток 5 ).

усе, чим насолоджувались його очі і серце. І спалахнула у селі Петриківка справжня казка.’’

        Якщо дитина сприймає цю красу з почуттям, вона навчається відчувати і розуміти мистецтво, а я розвиваю у дітей здатність до власного створення краси.

           

          Основна діяльність дитини- гра. В грі дитина здатна перетворися в будь-який персонаж казки і відобразити його характерні особливості. Можливості перетворювання використовую на заняттях з малювання як вправи з психогімнастики./додаток/

      Входження в образ викликає у дітей позитивні, сильні відчуття і глибокі почуття.

      Так, готуючи дітей молодшого віку до малювання за темою.’’Сонечко’’, пропоную дітям вправу ’’Я-сонечко’’. Показую, що перетворитися в сонечко легко, тому що у людини є руки, так схожі на сонячні промінці. Необхідно тільки підняти руки вгору і привітатися з сонцем. Під час вправи розповідаю дітям про живу істоту. ’’Вночі сонце спить, ранком прокидається, вмивається, і розчісує свої промінці.’’ Ця інформація допомагає дітям встановити зв язок між великим світилом і собою. Бо все те, що робить сонце- робить і дитина; відкриття допомагає дитині відчути свою єдність з природою.

      Виконуючи вправу, дитина простягає свої рученята від серця до неба, річки, квітучої поляни, до дітей і дарує своє тепло і посмішку.Так дії допомагають зробити установку, що найдорожче у відносинах- тепло душі, яке має кожна людина.

       В цей час діти знайомляться з особливостями об’єкта. Сонце- велика куля. У нього багато промінців, які довгі і тоненькі. Руками дитина малює у повітрі велике коло навколо себе і готує руку до малювання на папері.

        Посилює відчуття вправи сонячно групова кімната Діти середнього дошкільного віку продовжують втілюватись в образи, відтворювати рухи, дії, настрій, навіть міміку.

         Так вправа ’’Я- сніжинка ’’ відкриває дітям надзвичайну

таємницю . не має двох однакових сніжинок. Їх ніколи не було за все буття світу. Психогімнастика допомагає дитині, перебуваючи в образі  сніжинки, усвідомити і свою власну унікальність. ’’ Я- красиве творіння природи. Такого, як я, ніколи раніше не було,

немає і більше ніколи не буде. Мої мрії, вчинки, життя схожі на вальсуючий політ сніжинки у повітрі, моя любов до людей і дружба з ними нагадує казково красиве покривало снігу, яке вкриває землю від неприємностей холоду.’’

         Ця вправа допомагає дитині повірити у свої власні сили. А  впевненість у своїй природі, в свою чергу, допомагає дитині розкрити творчі здібності.

          Старші дошкільнята із задоволенням перевтілюються в образ і демонструють не лише його особливості, але й нюанси настрою.

           Як схоже воно, маленьке дитинча, під серцем матусі на зернятко у теплій  землі. Починаючи з цієї миті, діти проходять у вправі життя квітки і піднімаються тоненьким стебельцем до сонця, розкривають щирі обійми зеленого листя, насичуються теплом, дощем і готуються подарувати щастя. І ось настає Чудова мить, коли квітка,найдорожче і найяскравіше дарує світу- щиро розкриває свій бутон і посміхається яскравими барвами. Її ніжні пелюстки сповнені великої любові до світу. І кружляють діти-квіти у щасливому вальсі під звуки музики П.І.Чайковського  ’’Вальс  квітів’’.

            Психогімнастика допомагає старшим дошкільнятам перевтілюватись у жвавого коника- і відчути вогонь енергії; у ніжного лебедя- і відчути тендітність, граціозність птаха; весну- і відчути бажання дарувати сонячне сяйво очей, відкриту посмішку, лагідні долоні.

            Вправи з психогімнастики допомагають дітям увійти в образ, щоб краще відчути оточуючий світ і потім передати свої відчуття у малюнку. Враження і відчуття, які отримала дитина під час вправи, поєднують її з оточуючим світом, допомагають краще розуміти його і формують світогляд, в основі якого лежить любов до Всесвіту./додаток/

            

          

  

    Коли оживають речі, вони складають навколо себе дійсну казку. Дитина від природи здатна вдихати життя в предмети і явища оточуючого світу. І щоб вона не втрачала цю здатність, необхідно розвивати її уяву і заохочувати до фантазування.

   Молодшим  дошкільнятам властивий егоцентризм. Коли дитина олюднює предмет чи явище, сприймає його як живу істо-ту, вона навчається розуміти оточуючий світ як саму себе. А зна-чить радіє разом з ним, співчуває і піклується про нього.Відчуття оточуючого світу, як живої істоти, є могутньою силою у естетичному вихованні.

     Щоб здійснився у дитини політ фантазій, не повинно бути нія-ких обмежень. Із захопленням і здивуванням зустрічаю імпровізацію вихованців, підтримую іх заохочення. Тоді казка народжується щира, від самої душі. І в ніякому разі не даю зрозуміти дитині, що вона говорить ’’не те’’, ’’не про те’’, ’’не так’’. Коли дитина відчуває, що її імпровізована казка цікава і бажана для оточуючих, вона відчуває насолоду від процесу фантазування і розкриває щирим бутоном цю унікальну здатність сприймати світ./додаток/

       Діти середнього віку здатні фантазувати, спостерігаючи за процесом спілкування музики і художнього матеріалу. Так, під час слухання музики П.І. Чайковського ’’Березень’’, діти заплющують очі і на ’’внутрішньому екрані’’ власні фантазії допомагають побачити барви музики. Побачені кольори діти викладають аквареллю на вологий аркуш паперу і стають авторами кольоро-вої музики. Цей процес малювання обов язково стає і процесом спостереження за народженням шедевру. А щоб очі маленького художника памітили найтонші нюанси, надаю процесу казковість і можливість вдихнути в нього живу фантазію. Як почуває акварель на вологому папері. Ось вона мазком лягає на папір і відразу просипається пелюстками чарівної квітки, яка лунає тендітною музикою, мандрує по аркушу, зустрічається з іншими кольорами і утворює нові відтінки, нову пісню./додаток/

Імпровізована казка розкриває перед дітьми світ взаємин між діючими особами, допомагає іншими очима подивитись на давніх знайомих, відкрити їх тайну, дізнатись історію їх життя і ще раз здивуватись майстру- ПРИРОДІ.

Старші дошкільнята продовжують фантазувати під звуки музики, бачать її красу, уявляють настрій добре знайомих предметів і явищ.

Казка допомагає зрозуміти дітям мудрість краси у природі. І  всесвітні закони, наповнюють усе, що ми спостерігаємо навколо. І в зірках можна теж побачити людей, бо вони теж народжуються, навчаються у дитинстві сяяти рівним світлом, стають дорослими і щиро дарують своє сяйво, тепло, красу Всесвіту. А коли все віддадуть-старішають.

Казки мудрої краси підтримують в дітях гуманний початок, стверджують силу творіння.

Розглядання шедевру – плямографії – це чудова вправа для    розвитку уяви. Після домальовування пляма перетворюється у будь-що. /додаток/                    

       Декоративний орнамент починає звучати своєю барвистою мовою, коли його торкається фантазія. І дивовижна святкова пісня Великодня, сповнена любові до життя, лягає на крашанки. У кожної намальованої крапки, рисочки- своя партія у великому хорі орнаменту. Про що співають кружальця. Хвилясті лінії, зернятка. Фантазії дітей підтримую інформацією про декоративні символи любові до природи. І маленька писаночка  постає перед дітьми, як вдячне творіння людства Всесвіту.

 Музика – дивовижне джерело людської любові до світу. Вона повинна жити поряд з людиною все життя, як добрий ангел, захищаючи серце від образи, жорстокості і лютості.  Використання музичних творів у вихованні дітей благодатно впливає на розвиток дітей.

         Музика- бажана гостя на заняттях з малювання. Вона допомагає створити свято краси, надає емоційну чутливість сприйманню, дарує щирість милуванню навколишнім світом, доповнює барвисту мову живопису мелодією любові, народжує натхнення і бажання творити, несе красу. І малюків, як і усе доросле людство, вражають звуки музики А.Моцарта, А.Вівільді, Л.Бетховина, П.Чайковського, І.Баха, Ф.Шопена. Ге-ніальна музика має удосконалений гармонійний склад і володіє великою силою натхнення. Але вміти сприймати музику- це справжній талант уяви. Яким повинно бути слухання, щоб викликати естетичну насолоду.

         По-перше, музику треба використовувати так часто, щоб вона увійшла у життя дітей і упізнавалась ними.

         По-друге, при спілкуванні музики з дітьми, необхідно враховувати психологічні особливості дітей, їх надзвичайну емоціональну чутливість і здатність до чуттєвого приймання.

         По-третє, щире слухання завжди викликає бажання ’’увійти’’ в музику, злитися з нею в єдине ціле.

         Під час малювання, музика створює атмосферу емоційної                                                                   чутливості, гармонійності, яка допомагає розвитку творчості./додаток/

       Музика допомагає розвинути уяву дитини, дарує їй творчі крила і з натхненням кличе маленького художника до створення краси.

Технічні вправи на моїх заняттях розкріпощають руку дитини в малюванні.

           Під час виконання вправи дитина відчуває рух м язами, бачить, як рухається рука і коректує необхідний напрям руху. Ці  вправи допомагають удосконалювати навички тримання олівця і пензлика, положення руки при малюванні вертикаль-

них і горизонтальних, прямих і хвилястих, ламаних ліній, ритмічного повторення однорідних рухів. Дитина рухами відтворює характер, настрій лінії. Під час імпровізованого ’’танцю’’  пензлика у повітрі, допомагаю вихованцям послабити м язи руки, зробити їх рухи довільними, пластичними і легкими./додаток/

При ознайомленні зі світом художника мої вихованці зустрічаються з новими словами./додаток/

       Вперше дитина знайомиться з ім’ям фарби – гуаш. Особливість цього слова в шепотінні, яке нагадує осінній листопад.  Звертаю увагу дітей на цю особливість слова і пропоную прошепотіти його, відчути, як розігрався легкий вітерець у студії, потім проспівати слово голосніше, і відчути, як тремтять у повітрі звуки ’’y’’  і   ’’а’’; на прикінці  вправи разом з дітьми- прокричати голосно слово і дати можливість усій накопичувальній енергії вирватись разом зі словом.

       Вправи з новим словом допомагають збагачувати емоційне забарвлення мови. Так, почувши ім я акварелі, разом з дітьми здивуватися – кваканню жабки, булькотінню води в слові ’’аква – рель ’’, засумувати осінньою дощовою капеллю напри-

кінці слова  - акварель-капель- і промовити слово, відчувши його солодощі –а к в а р е л ь-к а п е л ь.

         Старші дошкільнята зустрічаються з чарівною рідною фарбою- тушшю, вимовляють її ім я, сповнюють його таємничим шипотінням. Воно, немов вітер, співає свою пісню, коли діти промовляють слово з поривом вітру на голосні ’’ту-у-у-ш’’. Казковий вітер збуджує фантазію, все навколо пробуджується і починає тихо нашіптувати  ’’туш-ш-ш’’.

          Вправи зі словом на заняттях з малювання допомагають дітям ’’побачити’’ слова очима художника, краще відчути їх настрій, легко і назавжди запам ятати./додаток/

      І в подальшій своїй роботі з дітьми на заняттях з малювання буду використовувати всі описані мною прийоми, тому що знаю, маю надію, що вони навчать, виховають ще не одного маленького художника, який передасть в своїх малюнках всю красу нашої чарівної природи та оточуючого взагалі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Л І Т Е Р А Т У Р А

 

1. ’’Розвиток творчих здібностей у дітей молодшого дошкільного віку.’’  Л.Шульга     ЛІПС.  Запоріжжя   2000р.

 

2.    ’’Розвиток    творчих    здібностей   у  дітей середнього дош-кільного віку .’’   Л.Шульга   ЛІПС.  Запоріжжя  2001р.

 

3. ’’Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного

віку.’’   Л.Шульга  ЛІПС .  Запоріжжя 2002р.

 

4. ’’Веселкова палітра. ’’ Бібліотечка вихователя дитячого садка     5-6,  2005р.

 

5.  ’’Малярик – веселик.’’ Бібліотечка вихователя дитячого садка     15-16,  2003р.

 

6. ’’Руками творяться дива. ’’ Бібліотечка вихователя дитячого садка   1-2 , 2003р.

 

7.  ’’В.О.Сухомлинський – дітям ’’, Харків   ХОНМІБО  2003р.

 

8. ’’Дошкільне виховання ’’  2,5,6,10     2003р.

 

9. ’’Дошкільне виховання ’’   3,4    2004р.

 

10. ’’Мистецтво розвиває творчість.’’   Н.Т. Кириченко,

Т.І.Науменко.   ПМП  ’’ Мальва – ОСО ’’ 1998р.    

 

11. ’’ Розвиток уяви та творчих здібностей. ’’ І.А.Барташніко-ва, О.О.Барташніков ,    1998р.

 

12. ’’ Художественное творчество и ребенок’’ Педагогика, 1972г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА       КОЛЬОРУ

 

 

ЧЕРВОНИЙ –гарячий, веселий, яскравий, із смаком суниці,

                             запахом троянди, сміється голосно і дзвінко.

 

ЖОВТИЙ – теплий, ласкавий,як сонечко, пахне ромашками,

                         солодкий, як стигла груша, радісно посміхається

                         і радіє у кульбабах і яблуках, шурхотить і шепоче

                         в осінньому листі.

 

ЗЕЛЕНИЙ – спокійний, м який, пахне свіжою травою, хвоєю,

                          соковитий і смачний, як яблуко,огірок. Дружить

                          із жабенятами, крокодилом, ялинкою.

 

СИНІЙ – холодний, спокійний,сумний, із голосом морських

                    хвиль, запахом дощу, свіжістю неба. Дружить із

                    лісовими дзвіночками, річками, васильками.

 

БІЛИЙ – сніжний, холодний, мовчазний, урочистий, сліпучий,

                    спокійний.

 

ОРАНЖЕВИЙ – теплий, радісний, сонячний, щасливий, со-

                     лодкий, як морква, із запахом чорнобривців. Дру-

                     жить із сонечком, лисичкою.

 

ФІОЛЕТОВИЙ – загадковий, таємничий, глибокий, пахне

                     фіалками.

 

КОРИЧНЕВИЙ – глибокий, пахне вологою землею, корою

                        дерева. Приятелює з ведмедиком, горобчиком.

 

БЛАКИТНИЙ – бездонність, уважність.

           

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                           

 

 

 

  Додаток

 

 

   ПАМ ЯТКА    ХУДОЖНИКА

 

*Малюй пензликом так, щоб його ворсинки не плутались;

  *Гуаш перед малюванням потрібно розмішувати, а після ма-

     лювання добре вимивати пензлик;

  *На кольорові олівці не натискуй сильно при малюванні і ні

    в якому разі їх не кидай;

   *Щоб акварель малювала, треба подарувати їй воду;

   *Не забувай закривати фломастери після малювання ковпач-

     ками, їх чорнила швидко випаровуються;

   *Ніколи не кидай крейдочку і малюй нею на сухій поверхні;

   *В роботі з восковою крейдочкою не накладай один колір на

     інший і не користуйся гумкою;

    *Після малювання пастеллю бережно поводься з малюнком,

      не торкайся зображення руками;

    *Утримуй художній вуглик ніжно і акуратно, малюй не на-

      тискуючи на нього, щоб він не зламався;

    *Спочатку малюй восковою крейдочкою, потім розфарбовуй

      аквареллю. Слід воскової крейди відштовхує акварель;

    *Для монотипії фарби необхідно наносити так, щоб вони не

      встигли підсохнути;

    *При малюванні тампоном не треба змочувати його водою.

      Набирати на тампон лише напіввологу фарбу;

    *При малюванні тушшю і металевим пером тримай ручку за

      комірець і дуже не натискуй, щоб не поранити папір;

    *Для плямографії використовуй рідку насичену фарбу;

    *Перед малюванням жорстким пензликом потрібно зняти

      зайву туш або додатковий аркуш паперу до такого стану,

      поки не буде залишатися пухкою уривчастого сліду.

            СЛОВНИК          ХУДОЖНИКА

* АВТОПОРТРЕТ -   портрет, намальований з самого себе;

*АКВАРЕЛЬ     -    прозора фарба, яка дуже полюбляє воду

*АНІМАЛІСТ  -    художник, який зображує тварин;

*АНІМАЛІСТИКА  - жанр живопису, в якому зображуються тварини;

*ВІЗЕРУНОК  -  дружба ліній, крапок, мазків, кольорів у малюнку;

*ВОСКОВА  КРЕЙДОЧКА -  олівець, виготовлений з воску;

*ВУГОЛЬОК – ніжна, м яка крейдочка, одягнена у целофанову сукню;

*ГРАТАЖ -   техніка малювання видряпуванням на восковому кольо-

                 ровому папері;

*ГОРИЗОНТ -  лінія, на якій зустрічається небо із землею;

*ГУАШ -  густа непрозора фарба;

*ДЕКОР -  прикрашання; декоративний – прикрашений візерунком; деко-

                  рувати – прикрашати;

*ЕСКІЗ -  підготовчий малюнок до картини, начерк, виконаний прос-

           тим олівцем;

*КАРИКАТУРА -  комічний, кумедний портрет;

*ХАРИКАТУРИСТ -  художник, який малює карикатури;

*КРЕЙДА -  хрумкий олівець без сукенки

*КОЛЬОРОВИЙ ОЛІВЕЦЬ – кольоровий стрижень, одягнутий в дерев яну

                               сукенечку;

*МАЙСТЕРНЯ ( студія)- приміщення, в якому працює художник;

*МОНОТИПІЯ – друкувальний слід від малюнка;

*НАТУРА – оточуючі предмети, які малює художник;

*НАТЮРМОРТ – картина, на якій намальовані предмети побуту –квіти, овочі, фрукти;

*ПАСТЕЛЬ -  ніжна, крихка паличка чорного кольору для малювання;

*ПЕЙЗАЖ -  малюнок, на якому зображена природа;

*ПЕНЗЛИК – паличка з ворсинками для малювання;

*ПЛАКАТ -  настінний аркуш з великим малюнком і текстом;

*ПЛЯМОГРАФІЯ -  малювання за допомогою плями;

*ПОРТРЕТ -  зображення людини на картині, фотографії;

*ПУАНТИЛІЗМ -  малювання різнокольоровими крапками, мазками;

*ТАМПОНУВАННЯ -  малювання тампоном, виготовленим з паралону або

                         ганчірки

*ПОРТРЕТИСТ -  художник, який створює портрет;

*ТУШ -   рідка фарба великої щільності;

*ФЛОМАСТЕР -  щільний кольоровий стрижень, просочений чорнилами;

*ХУДОЖНИК -  людина, яка вміє і любить малювати

                                                                         

 

                                                                                                                

                                                                      

**********************************************                                                                    

                                                                                        Додаток

 

                      “ ЧУДОВА    ІГРАШКА “

         (Конспект заняття для середньої групи)

 

Програмовий зміст: показати дітям красу народної глиняної

                                          іграшки із Опішні;

                                         вчити прикрашати форму іграшки візерун-

                                         ком  із крапок, ліній, мазків, варіюючи іх за

                                         кольором;

                                        викликати у дітей почуття естетичної на-

                                         солоди від декоративного малювання;

                                        виховувати акуратність під час малювання

                                        любов до української іграшки;

 

Обладнання:     зразки іграшок із Опішні, гуаш червоного, корич-

                              невого, зеленого, жовтого кольорів, пензлі, тоно-

                              вані форми іграшок для розписування.

 

                             ХІД   ЗАНЯТТЯ.

 

Звертаю увагу дітей на виставку глиняних іграшок:                        Діти, що ви бачите перед собою? Чим ці іграшки відрізняються від звичайних іграшок? Як ще можна назвати прикрашену розписом іграшку?

                       ( ОЗНАЙОМЛЕННЯ  З  МИСТЕЦТВОМ )

Розглядаємо іграшки і розповідаю про них:

      Ці іграшки надійшли до нас з чудового міста – Опішні, що на

Полтавщині. Народились іграшки в чудових руках майстрів, які

розуміють мову рослин, тварин і кольорів.

     Бере обережно опішнянський майстер шматочок глини у доло-

ні і дарує йому свою любов і фантазію. Від цього шматочок пере-

творюється у дивну фігурку тварини: коника, півника, поросятка..

а коли майстер торкається іграшки пензликом, вона починає спі-

вати квітами, листям, колоссям, ягодами.

 

 

( МИЛУВАННЯ   КРАСОЮ )   Помилуватися красою іграшок.

         Розглядаю з дітьми рослинний орнамент, палітру розпису . Запитую, які кольори бачать діти. Звертаю увагу на те, як

Зустрічаються в опішнянській іграшці  червоний і коричневий, жо-

тий і зелений кольори.

            Пропоную дітям вибрати для розпису форму за бажанням ( коник, півник, свинка, баранчик, качка, собачка, ведмедик).

         Розглядаємо з дітьми форму, обстежуємо її, пропоную по-

класти долоню на її серединутулуб, тут можна розмістити основний візерунок.

          Згадуємо з дітьми  знайомі технічні елементи декоративно-

го розпису ( лінія, крапка, мазок ). Показую дітям, як з цих елементів  можна скласти “кривульку з накапуванням”( хвиляста

лінія, що в ється між крапками ),гілку” ( пряма лінія, мазки).

           Пропоную дітям прикрасити форму іграшки візерунком.

           В кінці заняття -  викласти прикрашені форми іграшок на виставку і помилуватися красою декоративного розпису.                                           

                                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

                                                                                          Додаток

 

 

 

         Конспект  заняття  для  середньої  групи

     “ ЗУСТРІЧ  ХВОЙНОЇ ГІЛКИ З  АПЕЛЬСИНОМ “

 

Програмовий  зміст :  продовжувати знайомити дітей з понят-

                                        тям “натура”  і  “натюрморт” ;

                                        вчити передавати у натюрморті особли-

                                        вості натури і своє враження від неї ;

                                        сприймати красу натури та її казковість;

                                        розвивати здатність чуттєвого сприйнят-

                                       тя натури інатюрморту, вміння висловлю-

                                       вати свої почуття, фантазію;

                                       виховувати естетичний смак у милуванні

                                       натюрмортом.

           Обладнання :   натура ( хвойна гілочка, апельсин ), папір,

                                       гуаш, пензлик, музика П.І.Чайковського до

                                       балету  “ Лускунчик “.

 

                                  ХІД   ЗАНЯТТЯ.

 

Звертаю увагу дітей на підготовлену драпіровку. Пояснюю, що ми чекаємо гостей до групи і підготували для них місце. Гостей запросимо на білу драпіровку, а свої почуття від зустрічі з ними ми подаруємо білому аркушу паперу. Він одного кольору з драпіровкою, а це означає, що він теж готовий до зустрічі з гостями групи.

( ПОВТОРЕННЯ )  Пригадуємо з дітьми:

·       Як можна одним словом назвати предмети, які я покладу на цей стіл?

·      Як буде називатися малюнок на аркуші з цією натурою?(натюрморт)

·      Чому ми називаємо предмети натурою, а малюнок натюрмортом?                                                                                    

       Запрошую  до групи новорічну гостю – хвойну гілочку. Знайомимось з нею; милуємося її виглядом, запахом, настроєм, мріями. Інсценуємо з дітьми імпровізацію – зустріч гілки з апельсином :

(КАЗКА – ІМПРОВІЗАЦІЯ )Пухнаста хвойна гілка тільки-но прибула до групи. Вона знала, з якого приводу її запросили. Наближається новорічне свято, яке ніколи не буває без її величності. Мало того, вона завжди почуває себе головною гостею, тому що їй готують святкове вбрання.Ось і зараз гілка готується до зустрічі з блискучими іграшками і срібним дощиком . У неї вже паморочиться  голова  від відчуття свята.

І раптом вона бачить, як чиясь рука опускає щось велике, оранжеве, кругле.

Гілка :  Яка чудова новорічна іграшка ! Дивна  прикраса для мого вбрання !

Апельсин (ображено і гнівно)Я не іграшка !

Гілка (здивовано )Як це не іграшка ? Ти – круглий, яскравий, блискучий, ніби сонце (з надією ) Ти – іграшка для ялинки. Ти, навіть пахнеш (насолоджується ароматом ) так солодко і приємно, одним словом, пахнеш Новим роком !

Апельсин ( збентежено ) : Я справді гарно пахну. Але це не головна перевага, маю багато вартого уваги. Тому мене й запросили на свято.

Гілка : Назвіть себе, будь ласка, загадковий гостю.

Апельсин : Я – Апельсин, можна – Оранж. Так мене величають французи.

Гілка : Дуже приємно. Я – Соснова гілка. А скажіть мені, Оранж, чому Вас називають так дивно : А- пель –син ?

Апельсин : Цим  ім ям назвали мене німці. На їх мові звучить приблизно так : “китайське яблуко

Гілка : Ви родом  з Китаю ? ( із зохопленням )

Апельсин : Так, я прибув зі Сходу.

Гілка : О! Великоважний пане Апельсин, залишайтесь знами зустрічати Новий рік. Згодом прибудуть ялинкові іграшки, серпантин, дощик. Я познайомлю Вас з моїми друзями! Ми чудово відсвяткуємо!

         Пропоную дітям намалювати зустріч хвойної гілки з апеьсином. Спочатку визначаємо місце для малювання на аркуші паперу – покласти долоню у центрі аркуша. Пояснюю, що саме тут повинна відбутися зустріч.

       Знайомлю дітей із технікою малювання хвої ( прямі лінії, які щільно прилягають одна до одної ) та розфарбовування апельсина ( по колу до центра ). Якщо діти побажають намалювати ялинкові іграшки й інші прикраси, заохочую їх.

(ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ ) Малювання супроводжується музикою П.І.Чайковського до балету “Лус-

кунчик “.

       В кінці заняття розглядаємо малюнки дітей, вислуховую їх фантазії, звертаємо на аромат групи. Впливає назва натюрморт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                      Додаток

 

 

                      “ ЗОЛОТА  ОСІНЬ” “

         Конспект заняття для старшої групи

 

Програмовий зміст : познайомити дітей із засобами малюван-

                                      ня по вологому;

                                      показати дітям барвисту красу золотої

                                      осені;

                                      вчити дітей передавати особливості зо-

                                      лотої осені легким дотиком пензлика по

                                      вологому за допомогою акварелі;

                                      розвивати творчість у зображувальній

                                      діяльності, фантазію у створенні паліт-

                                      ри золотої осені;

                                      виховувати художній смак, старанне від-

                                      ношення до зображувальної творчості,

                                      естетичну насолоду від сполучення ко-

                                      льорів і їх відтінків.

Обладнання :     В. Полєнов “Золота осінь”, І.Левітан “Золота

                              осінь”, П.І.Чайковський “Жовтень”, кольорові

                              метелики, білий папір, акварель, пензлі м які.

 

 

                             Хід   заняття

 

Бесіда з дітьми про унікальну здатність природи змінювати барви кожної пори року. Пропоную розглянути роботу І.Левітана  “Золота осінь “

    ( МИЛУВАННЯ  КРАСОЮ )  Помилуватися блакиттю високого неба, вдихнути його прохолоду, насолодитись ароматом осені, пофантазувати, чим вона пахне ? Послухати осінь, про що шепочуть її листя. Запитую у дітей про відчуття, яке викликає в них осінній пейзаж. Доповнити поетичним словом І.Буніна:

                  

 

                                     “ Лес, словно терем расписной,

                                           лиловый, золотой, багряный,

                                           Веселой, пестрою степной

                                           Стоит над светлою поляной.

                                           Березы желтою резьбой

                                           Блестят в лазури голубой…

 

Розглянути кольори осені у пейзажі В.Полєнова “Золота осінь”.В яке казкове вбрання одягла землю осінь! Наче світло жаркого полум я палає на кронах дерев. З якого ж розмаїття кольорів складається це диво? Запропонувати дітям назвати кольори золотої осені.

                Після перегляду пропоную дітям викласти на панно метеликів осінніх кольорів. Згадуємо відтінки жовтого кольору. Звертаю увагу, що ефект полум я надає осінній палітрі червоний колір.

              Помилуватися відтінками червоного кольору,встанови-

 ти асоціативні зв язки з природою і дати їм назву.

(ОЗНАЙОМЛЕННЯ   З КОЛЬОРОМ )

 

Оновний                 Назва                   Характеристика

колір                     відтінку                       кольору

 

червоний              багряний                  густо- червоний

                             багровий 

                             вишневий                 темно-червоний з

                                                              ліловим відтінком

                          

                            охристий                 жовтувато – червоний

                            бордовий                  темно – червоний

                            пунцовий                  яскраво -

                            пурпурний                       червоний

                            рубіновий                 темно – червоний з легким

                                                             малиновим відтінком

                           горобиновий             оранжево – червоний

( ПСИХОГІМНАСТИКА ) Пропоную дітям пофантазувати, якими голосами звучать кольори осені.

(ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ )Пропоную послухати твір П.І.Чайковського “Жовтень”.Під час слухання заплющити очі на “внутрішньому екрані “ побачити кольори осінньої музики.

         Після слухання і фантазування пропоную дітям створити на вологому аркуші паперу палітру золотої осені. Заохочую дітей до сполучення різноманітних відтінків червоного та жовтого кольорів. Слідкую за технологією роботи на вологому папері – фарба повинна розквітати, рухатись. Якщо аркуш підсихає, перед накладанням фарби необхідно нанести на нього воду.

          Під кінець роботи білий аркуш повинен весь спалахнути осінніми фарбами з розмаїттям відтінків. Роботу дітей супроводжує  музика П.І.Чайковського “ Жовтень”.

         Після малювання  роботи залишаються підсихати на міс-

цях. Розглядаємо з дітьми палітри, підбираємо їм красиві слова, складаємо вірші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

                                                                              Додаток

  

 

                         “ ЗЕЛЕНЕ   ДИВО “

                                    

          Конспект заняття для старшої групи

   

Програмовий зміст :  показати дітям красу вічнозеленого дерева;

                                       вчити відтворювати його особливості в ма

                                       люнку;

                                       розвивати навички мазкової техніки, малю-

                                       вання тампоном чи зубною щіткою за вибо-

                                       ром дітей ;

                                      удосконалювати мазок кількома фарбами;

                                      розвивати творчість, здатність дітей від-

                                      чувати і розуміти природу в її барвах, фор-

                                      мах, ароматах;

                                      виховувати любов до мудрої природи, стара-

                                      нне відношення до зображувальної творчос-

                                      ті.

Обладнання :    І.І.Шишкін “ Сосни, освітлені сонцем”,  “На Пів-

                            ночі Дикій “,  К.Ф.Юон “Кінець зими “,гуаш, пен-

                           злі (№ 6 ), поролонові тампони, зубна щітка, папір.

 

                                    ХІД   ЗАНЯТТЯ

                

( ПОВТОРЕННЯ ): Бесіда з дітьми про дерева:

- Як змінилося життя дерев взимку?

-        Що вони зараз відчувають?

-        Який в них настрій?

-        Які дерева ніколи не скидають свого одягу?

-        Як ялинка почуває себе взимку?

Розповідаю дітям, що ялинка – надзвичайне дерево. І якщо уважно розглянути її, то можна почути, як кожною гілочкою вона розповідає про історію свого життя.

( КАЗКА – ІМПРОВІЗАЦІЯ )

    “... Давно давно природа подарувала землі радість – породила перші дерева. Вони були казково красиві, їх стовбури – стрункі , гілки щиро тяглися до сонця, а листя співало радісну пісню і дарувало зелені живі хвилі у повітрі.Серед дерев народилася і ялинка. Вона майже нічим не відрізнялась. Також раділа сонцю, грала з вітром, розкривала обійми своїх гілок дощу. А в якому захваті була вона, коли на її гілочках народжувалось нове листя! Вона виховувала його, мов маленьке дитинча і раділа його чистоті, світлості й аромату.

       Одного разу щось змінилось у природі: небо стало темним, величезна хмара сховала сонце, усе навкруги ніби загрожувало щасливій знлені. Налетів холодний поривчастий вітер. Від його подиху затремтіло листя на гілочках дерев; стиснулось, наче від льодового дотику. Дерева відразу стали сумними. Вони від-

чули, що втрачають своє вбрання і тихо шепотіли слова прощавання.

       Ялинку охопив жах: вона бачила, як роняла сльози берізка, який глибокий  сум  оволодів велетнем – дубом.

-        О земле! Допоможи мені перемогти морози, дай сили моєму листю витримати холод, вітер і залишитись зі мною назавжди

Струнка ялинка зібрала всю свою мужність, ввібрала своїми ко-

Ренями соковиту силу щедрої неньки- землі і цілющим потоком наповнила кожну свою клітиночку витривалістю. Листячко, трохи приголомшене і скручене від холоду, відразу зміцнішало і стало дуже цікавим: воно походило на тоненьку зелену гілочку. Від нового елегантного вбрання ялинка стала ще прекраснішою.

Серед білого снігу вона одна залишилась зеленою. І щиро раділа своєю величною постаттю за кожну збережену гілочку.

     Так з кожним роком вона ставала ще пухнастішою і пишнішою. А вдячна хвоя подарувала снігу цілющу духмяність. І сьогодні ялинка щедро дарує людям свою силу і навчає їх мужності, краси і великої любові до життя.”

    Пропоную дітям розглянути хвойні дерева, зображені у живописі. Помилуватисяїх красою.

( МИЛУВАННЯ КРАСОЮ )  І.І.Шишкін “ Сосни, освітлені сонцем “: Південне сонце яскраво пронизує крони дерев промін-

ням і створює мережаний малюнок тіней. Розглядаємо відтінки зеленого кольору, народжені у хвої від зустрічі з сонцем. Підбираємо до них назву: смарагдовий, маслиновий, салатний, болотний, пляшковий, хакі ...

      Пофантазувати з дітьми, що відчуває дерево від дотику сонця? Які відносини між ними? Про що вони розмовляють?

     І.І.Шишкін “ На Півночі дикій...” А що зараз відчуває дерево? Що бачить у своєму сні? Як сприймає сніг ?

    Помилуватися постаттю ялинки, її красою. Вдихнути аромат хвої і янтарної смоли. Знайти для нього слова: смоляний, свіжий, м який, терпкий, зігріваючий, теплий, глибокий, прохолодний тощо. Зробити компліменти ялинці.

(ПСИХОГІМНАСТИКА )   Пропоную дітям показати красу ялинки постаттю, мімікою, пантомімою: як зустрічається з вітром, сонцем, дощем.

     Показую дітям, як можна намалювати ялинку, щоб вона залишалась пухнастою на папері: тоненька верхівка, ніби корона, під нею маленька спідниця з трьох мазочків, ще нижче – спідниця з п ятьох мазків і велика спідниця з широких мазків внизу.

    Щоб ялинка вийшла щасливою, можна малювати її складним мазком: набирати на пензлик дві фарби – темну і світлу.

    Пропоную на вибір дітям  намалювати ялинку гуашевими фарбами, пензликами, поролоновими тампонами, і зубною щіткою. Домалювати навкруги неї зиму.

     В кінці заняття розглянути дерева, визначити їх характер і викласти ялинковий ліс.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

                                                                                    Додаток

 

 

                  “ ПЕНЗЛИК  ТА ЙОГО ДРУЗІ “

        Конспект заняття для дітей молодшої групи    

 

 

Програмовий  зміст :  ознайомити дітей з пензлем та папером ;

                                        вчитися користуватися пензликом : пра-

                                        вильно тримати, опускати в воду, нано-

                                        сити мазки на папір;

                                        викликати інтерес до предметів, які допо-

                                        магають малювати; емоційний відгук в

                                        діях з художнім матеріалом;

                                        розвивати уяву при сприйнятті в процесі

                                        спілкування з художнім матеріалом;

                                        виховувати інтерес до предметів, які допо-

                                        магають малювати.

Обладнання :     пензлі, скляні ємкості з водою, папір.

 

 

                                    ХІД  ЗАНЯТТЯ

 

( ПОВТОРЕННЯ )  Пропоную дітям згадати:

-        Як називається людина, яка вміє малювати?( художник )

-        Як називається приміщення, в якому працює художник? (майстерня або студія )

-        Які предмети допомагають художнику малювати? ( олівці, фарби, пензлі, папір).

Звертаю увагу дітей на робочі місця.

-        Що там знаходиться?

Даю дітям можливість обстежити ємкість з водою іпапір; привітатися з ними.

Запитую у дітей, яка вода ( чиста, прозора, холодна чи тепла), папір (чистий, білий...)

Пропоную дітям покласти руки на аркуш паперу і обстежити папір.

-        Аркуш прохолодний, спокійний, у руках згинається, що шепоче, шурхотить. Вода і папір – давні друзі.Зараз вони чекають зустрічі з пензлем.

     Роздаю дітям пензлики і знайомлю з чарівною паличкою художника.

( ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ХУДОЖНІМ МАТЕРІАЛОМ )

-        Це пензлик . Він живий. Справжній художник може почути, про що він говорить.Обійми його трьома пальцями за дерев яне платтячко біля металевого комірця. Послухайте... Він розповідає вам про те, що раніше був гілочкою дерева і хутром білочки. Погладьте ворсом свої щічки. Це привітався з вами. Пензлик любить подорожувати і зустрічатися зі своїми друзями. Зараз він поспішає на зустріч з водою. Давайте разом допоможемо їм зустрітися. Коли пензлик опускається у воду, його щетинка стає пухнастішою, ворсинки вільно почувають себе у воді. При вийманні їх із води видно, як повільно стікає з ворсу краплинка. Всі ворсинки щільно прилягають одна до одної. Вони повинні завжди триматися разом. Подивіться, як змінився настрій пензлика. Він мріє подорожувати на білому аркуші паперу. Підготуйте аркуш до зустрічі з пензликом: ліву( праву) покладіть долонею вниз на кут аркуша, щоб він не рухався за пензлем. Проведіть ворсом по паперу. Спостерігайте, щоб ворсинки пензлика дружно рухалися, не плутаючись. Пензлик подарував аркушу вологу. Якщо малювати сухим пензликом, тоді ворсинкам не буде чого віддавати і від цього страждатимуть обидва: і аркуш , і пензлик. Зверніть увагу на папір. Як змінився його настрій: він став вологим, блищить і посміхається!

В кінці заняття запропонувати дітям тихо попрощатися з пензликом і аркушем.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

                                                                           Додаток

 

 

 

    “ ЧАРІВНІ  ПРИГОДИ ОСІННІХ ЛИСТОЧКІВ”

           Конспект заняття для молодшої групи

 

Програмовий зміст : дати дітям елементарні уявлення про мо-

                                      нотипію;

                                      вчити прийомам розфарбування та орієн-

                                      тації на аркуші паперу;

                                      закріпити особливості осінніх відтінків;

                                      викликати емоційний відгук та естетич-

                                      ну насолоду від осіннього листя;

                                      розвивати почуття ритму, фантазію,ін-

                                      терес до малювання;

                                      виховувати бажання створювати прек-

                                      расне власними руками.

Обладнання :  альбомний аркуш із зображенням синьої калю-

                           жі, жовта, червона, зелена гуаш, опале листя,

                           широкі пензлі, ганчірочка, клейонка.

 

 

                               ХІД   ЗАНЯТТЯ

 

( ПОВТОРЕННЯ ) Звертаю увагу дітей на опале листя:

-        Що сталось з листям восени ?

-        Чому листя опадає з дерев ?

( ПСИХОГІМНАСТИКА   “ Я –листячко “ )

   Осінь щедро обрарувала дерева золотими барвами і листочки не витримують – їм хочеться літати, кружляти у повітрі, танцювати.

-        Хто допомагає листю кружляти у повітрі, танцювати? (вітер ).

Пропоную дітям перетворитися в листя і покружляти в осін-

ньому вальсі.

- Що сталося з листям після таночку ? ( опустилося на землю ).

( КАЗКА – ІМПРОВІЗАЦІЯ )  Пропоную дітям послухати шепіт листочків і пофантазувати про їх чудові пригоди. Звертаю увагу дітей на намальовану холодну синю воду. Калюжа сумує : в неї зовсім не має друзів.

-Чи може листя їй допомогти ? Розповідаю дітям, що листям можна малювати замість пензлика. Для цього потрібно розкласти листя на клейонці поряд з аркушем паперу. Вмочити пензлик в жовту ( зелену, червону )фарбу та вкрити нею зворотню поверхню осіннього листочка. Потім обережно взяти листочок за ніжку і покласти його зафарбованим боком на намальовану на аркуші паперу синю фарбу. Згори покрити долонькою декілька розів прижати. Здійснилось справжнє чудо! Листочок зилишив нам жовтенький відбиточок, від якого навіть посміхнулась калюжа!

          Пояснюю дітям, що таке друкування називається монотипією. Пропоную дітям подарувати ще листячко калюжі і виразити своє здивування, комплімент листочку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

                                                                               Додаток

 

 

    “ ОЗНАЙОМЛЕННЯ   З  ЖОВТОЮ  ФАРБОЮ  “

            Конспект заняття для молодшої групи

 

Програмовий зміст :  вчити дітей технічним прийомам роз-

                                       фарбування ;

                                   ознайомити дітей з жовтою гуашшю,

                                       її особливостями;

                                       з технікою розмальовування широким

                                       пензликом;

                                       формувати вміння готувати фарбу до

                                       малювання, користуватись пензлем;

                                       розвивати здатність відчувати жовтий

                                       колір ;

                                       викликати насолоду від сонячного світла

                                       й жовтої фарби.

                                       виховувати почуття естетичної насоло-

                                       ди від малювання .

Обладнання :  жовта гуаш, пензлики, площинні форми для роз-

                           фарбовування.

 

                              ХІД  ЗАНЯТТЯ

 

( ПОВТОРЕННЯ ) Пригадуємо з дітьми

-        Про особливості гуаші. ( Перед малюванням гуаш потрібно розмішувати, після малювання – добре вимити пензлик ).

-        Як змінюється настрій гуаші від зустрічі з пензликом ? (вона стає яскравою, веселою ).

( ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КОЛЬОРОМ )

    Звертаю увагу на площинні форми: ромашку, сонце, яблуко, грушу, повітряну кульку, лист, кульбабу. Запитую, чому вони такі сумні?

Як можна подарувати їм хороший настрій? Хто допоможе грушу зробити солодкою, сонечко–теплим, ромашку-ароматною? Яка фарба знадобиться художнику?У кого в природі художник може взяти жовту фарбу?

       Пропоную дітям попросити у сонечка жовту фарбу.Розглядаємо жовту гуаш : вона тепла, як сонце; ласкава, як його промені; пахне медом і ромашками; солодка, як груша. Пропоную дітям подарувати фарбу формам, розфарбувати їх.

        (вправи для руки ) Перед роботою привітатися з пензликом і виконати вправу “ Пензлик вітається “

     Обійняти пензлик трьома пальцями за металевий комірець. Підняти його голівку з ворсинками вгору, щоб лікоть не торкався столу.

(1)Опустити голівку з ворсинками до низу, щоб пензлик дивився на  стіл (2) “Добрий день!”

 Спостерігаю, щоб вправу виконували пальці, а кисть була нерухомою. Повторити вправу 3-4 рази.

        Після роботи звертаю увагу, як змінилися груша, сонечко, яблуко; закріпити особливості жовтої фарби і попрощатися з нею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

                                                                                      Додаток

 

 

        “ ЯК  МОРОЗ  ВІКНА  РОЗМАЛЮВАВ “

       Конспект заняття для середньої групи

 

 

Програмовий зміст : вчити дітей складати абстрактні візе-

                                       рунки засобами  ” не відриваючи руки”;                                 

                                       показати дітям красу морозних візерун-

                                       ків і викликати бажання фантазувати;

                                      розвивати навички у поєднанні технік ма-

                                      лювання восковою крейдою і аквареллю;

                                      виховувати почуття насолоди від малю-

                                      вання та акуратність під час малювання і

                                      обережне ставлення до малюнка.

                                     

Обладнання :  білі аркуші паперу у формі віконець ( аркообраз-

                           ні ), великий площинний будинок, виготовлений із

                           кольорових шпалер; воскові крейдочки, акварель,

                           пензлі, Сенс- Санс “Лебідь “

 

                            ХІД  ЗАНЯТТЯ

 

( ПОВТОРЕННЯ ) Бесіда  з  дітьми :

-   Як зима прикрасила землю, дерева, річку ?

-        Що зима подарувала будинкам ?

-        Хто намалював чудові візерунки на вікнах ?

Розповідаю дітям, що Мороз любить розмальовувати вікна, дивувати всіх своєю майстерністю й загадувати своїми візерунками загадки.

( МИЛУВАННЯ  КРАСОЮ) Розглядаю з дітьми візерунок на вікні ( попередньо намальований на вікні з морозним  візерунком) Звертаю увагу дітей на красу малюнка. Мов кришталева пісня торкнулася скла, і воно пробудилося чарівними дзвониками. Уважно придивляємось до візерунка і фантазуємо над ним: що можна побачити в мережаному плетінні. Висловлюю захоплення творчістю природи.

      Звертаю увагу дітей на великий папероаий будинок. Чому його очі - віконця такі сумні ?

       Пропоную дітям перетворитись у майстрів Морозу і подарувати віконцям зимову мережану казку. Викликаю на допомогу чарівну паличку – воскову крейдочку блакитного кольору. Пригадуємо характер кольору ( бездонність, уважливість ) і особливості малювання восковою крейдочкою.

 ( КАЗКА – ІМПРОВІЗАЦІЯ ) Показую дітям, як можна складати візерунок восковою крейдочко. Білий аркуш паперу на очах перетворюється у гладенький зимовий лід. І на ньому, наче на ковзанах, танцює воскова крейдочка. У цьому мелодійному таночку вона пливе вільно, то повертається, то кружляє. Від її ковзанів залишається слід,який нагадує мереживо.

      Розглядаємо з дітьми малюнок воскової крейдочки і розповідаю, що цей засіб малювання називається “не відриваючи руки “.                           

  ( вправи для руки ) Пропоную дітям під музику Сенс – Сенса “ Лебідь “ виконати вправу для руки “крейдочка танцює у повітрі.” Рухи повинні бути вільними, плавними, безпреривними.

( ВИКОРИСТАННЯ  МУЗИКИ ) Після вправи запрошуємо крейдочку скласти свій мережаний танок на сумних віконцях паперового будинку. Малювання супроводжує мелодійна музика Сенс –Сенса.

            По закінченні малювання розглянути, як змінився настрій віконець- для будиночка настало справжнє свято. І зи

мові віконця зараз засяють різнокольоровим світлом!                  

            Пропоную дітям розфарбувати віконця акварельними фарбами. Нагадую, що воскова крейдочка відштовхне акварель і фарба залишиться лише на білому аркуші.

           В кінці заняття викладаємо віконця на будиночок і милує-

мось красою зображувальної творчості.

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

                                                                                Додаток

 

 

       

                   “ НАРОДЖЕННЯ    ВУГОЛЬКА “

          Конспект заняття для середньої групи

 

Програмовий  зміст : познайомити з особливостями худож-

                                       нього вуголька, з пам яткою та словни-

                                       ком художника;

                                       вчити передавати у малюнку різні рухи

                                       птахів;

                                       розвивати творчість, естетичну насо-

                                       лоду при сприйнятті живопису;

                                       виховувати бережливе ставлення до ву-

                                       голька.

Обладнання :    вугіль художній, малюнки із заняття “ Барви

                             весни“.

 

 

                                      ХІД   ЗАНЯТТЯ

 

( ПОВТОРЕННЯ ) Вступна бесіда про знайомий художній матеріал:

-        Які предмети допомагають художнику малювати?

-        Чим відрізняються олівці і фломастери від крейди ?

-        Що схожого між крейдочками і пастеллю ?

 ( ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ХУДОЖНІМ МАТЕРІАЛОМ )

Знайомлю дітей з гостями групи – художнім вуглем. Розглядаємо його:

-        Це тоненька паличка чорного кольору,яка нагадує гілочку. У вугля є свій будиночок – коробка, в якій живуть різні вугольки (тоненькі – художні, товстенькі – пресовані ). Коли будиночок рухається, вугольки дуже приємно шурхотять – розповідають свою казку.

(вправи зі словом ) Запитую у дітей:

-        Чи цікаво вам послухати казку? Щоб її послухати, необхідно промовити чарівні слова :” Вугіль, вугіль, вугольок, відкрий нам таємницю, наш дружок!”

( КАЗКА – ІМПРОВІЗАЦІЯ )

-        Діти, послухайте казочку :

“ Жила – була гілочка. Одного дня, граючись із вітром, вона залишила свій будиночок – велике старе дерево і вирушила у мандрівку. Як же вона здивувалась, коли зустрілася з вогнем! Вона дивилась на яскраве полум я, зачарована його веселим таночком. І так їй подобалось це диво, що вона стрибнула і втопла в жаркому  вогневому сміхові. А коли вогонь догорів, гілочка виявила, що вона змінилася – вогонь їй подарував чудову гарну оксамитову сукенечку. Г ілочка зробила кілька рухів, відчула чарівну легкість і залишила красивий тонкий слід.

      “ Я вмію малювати!”- вигукнула паличка, перетворена на вугольок. Він витончений, ніжний, крихкий, тоненький. Утримувати його в руках треба ніжно,бо можна спричинити йому біль, зламати.

Пропоную дітям познайомитись з вуглем поближче; розповідаю, що вуглю подобається мандрувати по пухкому папері.

        Запрошуємо вугіль у гості до барв весни. Порівнюємого його з чорним птахом, який приніс на крилах тепло. Пригадуємо модель птаха, різні варіанти рухів птаху у малюнку: ходить, клює, літає.

       Пропоную на весняних аркушах паперу намалювати вуглем птахів. Після роботи рекомендую піднести малюнки до вікна, підняти їх догори й промовити чарівні слова, закликаючи весну:

“  Прийди, весно, прийди! Прийди, прийди, красна!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

                                                                                        Додаток

 

 

                       “    В Е Л И К Д Е Н Ь “

      Конспект заняття для дітей старшої групи

 

 

Програмовий зміст :   показати дітям мудру красу традиції

                                         готувати писанки до Великодня;

                                         вчити дітей декорувати дряпанки і пи-

                                         санки, виражати свою радість кольо-

                                         ром і орнаментом;

                                         розвивати дрібну моторику руки, уяву

                                         та фантазію;

                                         виховувати любов до життя і оточую-

                                         чого світу.

Обладнання :  крашанки темних і світлих кольорів, підставка з

                           фіксаторами, шило, пензлі (№2), фарби, графіт-

                           ний олівець, вазон із зеленим вівсом і писанками

                           та дряпанками, В.А. Моцарт “Соната для ма-

                           жор “.

 

                                ХІД  ЗАНЯТТЯ

 

( ПОВТОРЕННЯ ) Звертаю увагу дітей на чудовий маленький садочок у вазончику. Серед струнких зелених пагонців вівса красуються писанки. Бесіда з дітьми :

-        Що це за дерево ?

-        Навіщо розфарбовують яйця ?

-        Як ви вважаєте, чому саме яйце прикрашають візерунком ?

Розповідаю дітям, що такий чудовий куточок природи з вівсом і писанками готується з давніх давен у різних народів до свята весни –Великодня. А на канадській землі крашанці , навіть, створили пам ятник.

-  Це дуже давнє свято оновлення природи, весняного воскресіння. Пізніше це свято збіглося з воскресінням Христа.

Тому Великдень став найвеличнішим святом для багатьох народів світу.

Яйце – чудовий символ воскресіння: воно має вигляд неживого камінця, гладеньке, нерухоме.Але в ньому приховане справжнє диво – життя. Кожна жива істота до його народження розпочинає своє життя у подібному будиночку. Там зростають, набираються сили і здатності увійти в цей світ, прийняти його любов і подякувати продовженням життя. А щоб життя було щасливим і радісним, яйця до Великодня фарбують і прикрашають візерунками.

       Пропоную дітям розглянути писанки і помилуватись їх красі :

-        Які яскраві, веселі, сповнені щастя фарби , поклали люди на стінки  маленької хатинки. Яким сяючим промінням посміхається жовта фарба, як блищить і радіє – червона, який приємний духмяний спокій дарує зелена і прохолодну свіжість блакитна.

( КАЗКА – ІМПРОВІЗАЦІЯ ): Дивовижні візерунки дзвенять святковою піснею, сповненою великої любові до життя. У кожної намальованої крапки, рисочки – своя партія у великому хорі орнаменту.

КРУЖАЛЬЦЯ  -співаютьпро сонечко, тепло, ласку, маму;

ХВИЛЯСТІ ЛІНІЇ –про воду та здоров я;

ЗЕРНЯТКА – про хліб, добробут, працю;

ПТАШКА – про радість, творчість, натхнення ;

ДЕРЕВО – про сім ю та рід;

КРАПКИ – про зорі, велич Всесвіту;

     Ця барвиста пісня ніколи не замовкає, бо її співаки розташовані по колу. Тому не має ні початку ні кінця у цієї Оди любові до життя.

      Коли людина прикрашає яйце, вона дарує свою доброту, натхнення і любов не тільки маленькому будиночку, а й своїй родині – й усьому білому світі. Тому що його маленька писанка прикрашає наш великий дім – планету у нескінченному Всесвіті.

     Пропоную дітям підготувати писанки до свята. Розглядаємо матеріал; діти обирають техніку за бажанням.

     Для видряпування пропоную дітям крашанки темних насичених кольорів(вишневих, темно-зелених, фіолетових,синіх). Пояснюю дітям послідовність роботи: спочатку нанести малюнок графітним олівцем, а потім обережно його видряпати шилом.

Для писанкарства пропоную дітям крашанки світлих кольорів ( рожеві, жовті, помаранчеві, бузкові, блакитні, салатні) або білі яйця, фарби і пензлі ( площинний для малювання широких ліній, круглий №1-2 для малювання крапок, тоненьких ліній тощо). Нагадую дітям про використання пальчика у декоруванні.

     Під час роботи в групі звучить “Соната ля мажор “В.А.Мо-

царта.

         В кінці заняття звертаю увагу на те, як спалахнула веселими, радісними барвами група. Наче веселка посміхнулася своїми фарбами, дякуючи за те, що вони подарували світу свою радість. Поаплодувати доброті дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                      Дидактичні ігри

Дидактична гра «Повітряні кульки»

Мета : формувати у дітей уявлення про колір; вправляти дітей у зіставленні предметів за кольором, прикладаючи один до одного шляхом добору.

Хід гри : на листку намальовані кольорові нитки і окремо вирізані кольорові кружечки – « кульки ». далі вихователь закріплює з дітьми назви кольорів;необхідно « прив‘язати » повітряні кулі до ниток, підібравши їх за кольором.

Дидактична гра «Впізнай і домалюй»

Мета : вправляти дітей у розвитку уваги, розвивати чуття симетрії; виявити рівень знань у виборі кольору предмета і подальшої ії заштриховки.

Хід гри: на листках намальована половина якогось предмета (квітка, хатинка, ялинка…). Потрібно домалювати другу частинку малюнка і зафарбувати його.

Дидактична гра «Так чи не так»

Мета: вчити дітей у композиції картини помічати помилку, порушення цілісного поєднання кольорів.

Хід гри : у композиції картини, виконаній у холодній гамі, вводиться яскравий колір (накладається клаптик паперу, що порушує цілісне поєднання кольорів). Діти повинні знайти помилку, визначити кольорову гаму і пояснити, чому стало некрасиво.

Дидактична гра «Домалюй візерунок»

Мета: вправляти дітей у розвитку уваги, пам‘яті, розвивати чуття симетрії з подальшим розфарбуванням.

Хід гри : на аркуші паперу намальований початок візерунку. Дітям потрібно продовжити візерунок далі і розфарбувати.

 

 

 

Дидактична гра «Назви вірно колір»

 Мета : виявити рівень сформованості сприймання і визначення кольору предметів.

Хід гри: на листку зображені предмети різні за кольором. Дитині потрібно відповісти на запитання «Якого кольору (яблуко, зірочка…)»

Дидактична гра «Знайди друзів фарби»

Мета : виявити рівень знань дітей у виборі фарби, що відповідає кольору предмета; виконати малюнок у кольорі.

Хід гри : на аркуші намальовані силуети предметів. Вихователь дає завдання знайти серед предметів « друзів » жовтої, зеленої, синьої, червоної фарб. Діти знаходять предмети, що відповідають певному кольору, розфарбовують їх.

Дидактична гра «Склади натюрморт»

Мета: удосконалювати композиційні навички : вміння створювати композицію на певну тему (натюрморт), виділяти головне, встановлювати зв‘язки, розташувати зображення в просторі.

Хід гри : в конверті знаходяться зображення різних овочів, фруктів, а також різних ваз, тарілок, блюд, корзинок. Дітям потрібно вибрати предмети і створити свій натюрморт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

ОПИС НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ

 

Друкування за допомогою пальців та долонь.

 

Матеріали та інструменти:                -  пензель;

                                                              -  аркуш паперу.

 

Дуже часто цю техніку називають пальцевим живописом.

Фарби наносять пензлем на будь-який палець або фалангу, подушечку пальця, всю долоню, тильний бік долоні, ребро долоні чи навіть на ніготь (або занурюють  руку у фарбу). Друкують у такий спосіб сильно або слабо притискаючи рукою до паперу.

За бажанням, можна малювати пальцями як пензлем. Зазвичай малюють на сухому папері..

 

  Малювання аквареллю на вологому папері.     

             

Матеріали та інструменти:                                   -  акварель;  

                                                                                 - аркуш паперу;                                                                                                                                                                                        

                                                                                 - пензель.

   Робота на вологому папері використовується і як основний технічний прийом, коли все зображення виконують по вологому фоні, і частково, коли основна робота ведеться на сухому папері.На сухій поверхні паперу акварельний мазок лягає чіткою плямою, а на вологій – розтікається, утворюючи переходи та переливання кольору.

     Спочатку зволожують увесь аркуш паперу водою, а потім починають малювати аквареллю. Головне, щоб  папір був цупкий, з шорсткою поверхнею.

Щоб аркуш довше залишався вологим, його можна покласти на вологе скло.

                            Друкування симетричних форм.    

Матеріали та інструменти :           - аркуш паперу;

                                                          -  гуаш (акварель);

                                                          -  пензель.

 

 Цю техніку можно назвати  інакше – створення зеркального відбитка або найпростіша монотипія.  Аркуш паперу складають навпіл. На одну з утворених половинок наносять половину  будь-якого симетричного зображення (ножиць, метелика, листочка тощо). Зображення виконують аквареллю або гуашшю. Після цього половинки аркуша притискають одна до одної. Виходить симетричне зображення .  Якщо на малюнку необхідно щось виправити, папер розкладають, роблять необхідну домальовку й знову згортають.

Отриманий відбиток можна домалювати за уявою.

 

Ниткографія

 

Матеріали:                                            -  нитки;

                                                               -  гуашь різного кольору;

                                                               -   папір.

 

Одну, дві чи декілька ниток занурюють у баночки з різнокольоровою гуашшю. Обережно витягують їх (щоб не залишалася зайва фарба). Розкладають нитки на аркуші паперу і накривають іншим аркушем так, щоб кінчики ниток було видно.Потягують одну нитку, потім іншу. При цьому верхній аркуш притримують рукою. Забирають верхній аркуш і дивляться що вийшло. Перш, ніж висмикнути нитку з-під паперу, можна поводити нею в різних напрямках. Таким чином можно отримати більш динамічний малюнок.

 

 «Малювання» піском

 

Матеріали та інструменти:                      - аркуш картону;

                                                                   -  простий олівець;

                                                                   -  клей ПВА;

                                                                   -  чистий річний пісок.

 

На картон простим олівцем наносять контурний малюнок майбутньої роботи. На певні частини малюнка наносять шар клею та обережно «сіють» пісок. У тих місцях, де шар піску товщий, зображення виходить більш рельєфним,   об ємним та насиченим.

 За бажанням пісок можна підфарбувати перед роботою різними кольорами. 

   

 

              Клейовий малюнок.               

 

ІМатеріали та інструменти:                      - клей ПВА;

                                                                    - олівець;

                                                                    - папір (або картон);

                                                                    - акварель.

 

          На аркуші паперу (або картону) олівцем намічають майбутній малюнок

Потім за допомогою тоненького носика тюбика клею обводять цей малюнок клеєм ПВА так, щоб отримати «бортик» (опуклу лінію). Чекають доки клей повністю підсохне.

    Після висихання малюнок можна покрити шаром акварелі (лінії, що були нанесені клеєм залишаються світлими).

 

 

 

Малювання парафіновою   свічкою в поєднанні з аквареллю.

 

 Матеріали та інструменти:                          -парафінова свычка;

                                                                        -пензель;

                                                                        -акварель;

                                                                        -аркуш паперу.

 

              На аркуші паперу малюють необхідне зображення парафіновою свічкою, а потім покривають весь аркуш аквареллю. Там, де був нанесений  малюнок, залишаються  білі лінії та плями на кольоровому тлі.

    За бажанням можна отримати не білий, а кольоровий малюнок. Для цього спочатку малюють зображення кольором. Після висихання, обводять це зображення парафіновою свічкою, і тільки потім покривають весь аркуш паперу аквареллю.

 

                                       Ляпкографія.

 

Матеріали та інструменти:                  -  туш (акварель, чорнило ,гуаш)

                                                                - трубочки для коктейлю,

                                                                - папір.

 

                  На поверхню аркуша наносять пляму (ляпку) пензлем. Потім обережно роздуваюють пляму за допомогою трубочки для коктейлю або без неї у різні боки (таким чином можна отримати зображення, що складається з дуже тоненьких ліній). Можна одержати зображення, нахиляючи аркуш паперу з плямою у різні боки, дозволяючи фарбі повільно розтікатися. Також можливе поєднання обох прийомів.

 

 

                                          Монотипія.

 

Матеріали та інструменти:                    -  акварель,

                                                                   - скло,

                                                                   - мило,

                                                                   - аркуш паперу,

                                                                   - пензель.

 

 На пензель набирають розпущеного мила й цим же пензлем набирають фарбу необхідного кольору. Фарба для монотипії повинна бути густа. Фарби разом з мильним розчином наносять на скло (без попереднього контурного малюнка) і віддруковують сухим папером.  Після цього аркуш з монотипією знімають зі скла та дають йому висохнути. Монотипія готова.

 

 

              «Малювання зубною щіткою, друкування за      

                                    допомогою  пальців»

 

Матеріали та інструменти:             - аркуш паперу;

                                                           - зубна щіточка;

                                                           - гуаш;

                                                           

На зубну щіточку набирають трохи фарби і малюють відривчастими рухами. Треба уважно слідкувати за кількістю фарби на щіточці, бо  якщо її буде забагато, плями будуть зливатися й необхідної фактури не вийде.

          Цей прийом використовується, коли необхідно зобразити пухнасту поверхню і його можна поєднати з друкуванням за допомогою пальців.

                

               

 

Подобається